Frode Thuen   |   E-mail: Frode.Thuen@hib.no   |   Domain: www.frodethuen.com

Biografi

Frode Thuen født i Bergen i 1961og utdannet psykolog fra 1989, og ble dr. psychol. i 1993, og har vært professor siden 1998 – først i folkehelsevitenskap ved Nordiska hälsovårdhøgskole NHV i Göteborg, og siden i samfunnspsykologi og helsepsykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I perioden 2003-2005 var han direktør ved Hemil-senteret ved Det psykologiske fakultet. Han har også hatt bistilling som forskningsleder i Forskningsrådet, knyttet til det tidligere Program for Mental helse. Som forsker har han de siste ti-femten årene vært særlig opptatt av familie- og samlivsspørsmål. I perioden 2007-2008 satt han i det regjeringsoppnevnte barnelovutvalget som la frem forslag til endring av barneloven, i form av en NOU. Han har dessuten siden 2004 vært med å etablere og utvikle Forum for Familieforskning, et nettverk for forskere og fagfolk som er involvert i familierelatert forskning. 

Han har siden midten av 1990-tallet drevet privat praksis som psykolog og parterapeut i Bergen, med hovedvekt på samlivsspørsmål. Han har også omfattende erfaring som sakkyndig i barnefordelingssaker. Fra 2007 har han bistilling som spesialpsykolog ved Samlivssenteret ved Modum Bad, hvor han særlig er engasjert i utvikling av kurstilbudet Fortsatt Forelde. Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

Startside  |  Biografi  |  Publikasjoner  |  Foredrag/kurs  |  Terapi og rådgivning  |  Kontakt

Som formidler har han vært faglig ansvarlig for tre TV-dokumentarserier produsert av Univisjon og vist på NRK: Vårt indre liv (1999), Barndommens rike (2002) og Vendepunkt (2006). Han har også drevet faglig formidling i radio, blant annet gjennom 12 programinnslag høsten 2006 under vignetten Kjærlighetens bakgater i Norgesglasset i NRK P1. For øvrig har han de senere årene hatt en lang rekke oppslag og opptredener i ulike medier, gjennom en omfattende kronikk-produksjon og som intervjuobjekt i ulike sammenhenger. Han er også en mye brukt foredrags- og kursholder.

Som spaltist har han siden 2007 hatt en ukentlig samlivsspalte i Aftenpostens helgemagasin, A-Magasinet.

Frode Thuen har også vært med å utgi en musikk-CD. I samarbeid med gruppen Yr lagde de albumet Alt er så nær meg (Stender 2007), basert på dikt av Inger Hagerup og melodier av Frode Thuen. Musikken og Inger Hagerups tekster dannet også grunnlag for forestillingen Mitt dumme hjerte som Frode Thuen og Yr satte opp i samarbeid Klaus Hagerup på Den Nasjonale Scene i forbindelse med Inger Hagerups hundreårsjubileum i 2005.

Som fagbokforfatter har han utgitt tre bøker for et allment publikum: Vårt indre liv. En reise i menneskesinnet (Fagbokforlaget 1999), Livet som deltidsforeldre (Fagbokforlaget 2004) og Utro. Om kjærlighetens bakgater (Gyldendal fakta, 2006). Han har dessuten medredaktør for Ungdom for helse. Fra teori til praksis i helsefremmende arbeid med ungdom (Kommuneforlaget, 1995). Og han har bidratt til en rekke andre bøker.

Psykolog, professor, forfatter og formidler.