Frode Thuen   |   E-mail: Frode.Thuen@hib.no   |   Domain: www.frodethuen.com

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner fra de senere årene:

Bøker:

Thuen, F. (2009). 

All you need is love. Og viljen til å kjempe for den 

Oslo: Cappelen-Damm

Thuen, F. (2006).
Utro. Om kjærlighetens bakgater >>
Oslo: Gyldendal fakta.

Thuen, F. (2004).
Livet som deltidsforeldre >>
Bergen: Fagbokforlaget.

Thuen, F. (1999).
Vårt indre liv. En reise i menneskesinnet >>
Bergen: Fagbokforlaget.

Artikler:

Thuen, F. & Omland, T. (2008).
Utroskap og psykisk helse.
En undersøkelse av par som går i behandling.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 704-710.

Rød, P.A., Ekeland, T.J. & Thuen, F. (2008).
Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd:
Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 555-562.

Solem, M.B., Tilden, T. & Thuen, F.  (2008).

Å ta empirien på alvor. Er forskningsbasert kunnskap relevant for systemiske familiebehandlere?

Fokus på Familien, 2, 88-106                                                                                        

Thuen, F. & Rise, J. (2006).
Psychological symptoms after marital disruption:
The effects of self-efficacy and optimism.
Scandinavian Journal of Psychology, 47, 121-128.

Thuen, F. & Lærum, K. (2005).
Efforts of strengthening couple relationships:
A public-private partnership.
Family Process, 44, 175-185.

Startside  |  Biografi  |  Publikasjoner  |  Foredrag/kurs  |  Terapi og rådgivning  |  Kontakt

Nævdal, F. & Thuen, F. (2004). 
Residence arrangement and well-being:
A study of  Norwegian adolescents.
Scandinavian Journal of Psychology, 45, 363-371

Thuen, F. (2003).
Samlivsbrudd og psykisk helse:
Forebyggende tiltak.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2003, 23-33.

Meland, E. & Thuen, F. (2003).
Legen som pasientens advokat:
Om lojalitetens grenser.
Tidsskrift for Den norske lægeforening, 123, 190-192.

Thuen, F. & Meland, E. (2002).
Psykologen som pasientens advokat:
Balansegang mellom tro og tvil.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40,

Willèn, H. & Thuen, F. (2002).
Familj i förandring:
skilsmässa i ett folkhälsoperspektiv.
Nordisk Psykologi, 54, 271-287.

Thuen, F. (2002).
Samlivsbrudd og psykisk helse:
Psykiske virkninger.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 1083-1092.

Thuen F. & Rise J. (2001).
Dimensionality of psychosocial responses to marital disruption.
Scandinavian Journal of Psychology, 42, 9-17.

Thuen F. & Aarø, LE. (2001).
Psykisk helse og forebyggende arbeid.
En litteraturgjennomgang.
Tidsskrift for Den Norske Psykologforening, 38, 410-423

Thuen F. (2000).
Psychiatric symptoms and perceived need for psychiatric care after divorce.
Journal of Divorce and Remarriage, 34, 61-76.

Thuen, F. (2003).
Sjalusi – den farlige følelsen.
Kronikk, Dagbladet, 15. mars.

Thuen, F. (2003).
Et lite sidesprang.
Kronikk, Bergens Tidende, 13. februar

Thuen F. (2001).
Barn og samlivsbrudd (2).
Kronikk, Bergens Tidende, 14. juli.

Thuen F. (2001).
Å vokse opp i verdens beste land.
Kronikk, Bergens Tidende, 3. september.

Thuen F. (2001).
Striden om barna.
Kronikk, Bergens Tidende, 6. oktober.

Thuen F. (2001).
Krigen om barna.
Kronikk, Dagbladet 17. oktober, VG 24. oktober.

Thuen F. (2001).
På kollisjonskurs med seg selv.
Kronikk, Bergens Tidende, 28. oktober.

Thuen F. (1999).
Samlivsbrudd.
Hva har det å gjøre med jobben?
Artikkel, Magasin for ledere, 2/99.

Thuen F. (1999).
Kan vi forebygge psykiske lidelser.
Kronikk, VG. 22. Juni.

Thuen F. (1997).
Fedres kamp etter samlivsbrudd.
Kronikk, Adressavisen 1. april.

Thuen F. (1997).
Jobben, når ekteskapet ryker.

Thuen, F (2007).
Faderen, datteren og den hellige strid.
Kronikk, Bergens Tidende, 19 september.

Thuen, F. (2006).
Utroskapens pris.
Kronikk, Bergens Tidende, 12.oktober

Thuen, F. (2006).
Nye trender i skilsmissemønsteret.
Kronikk, Bergens Tidende, 25. august.

Thuen, F. (2005).
Poesi som terapi.
Kronikk, Bergens Tidende, 29. august
og Fredrikstad Blad, 21. mars, 2006.

Thuen, F. (2005).
Fare: Foreldrefelle!
Kronikk, Dagbladet, 8. oktober.

Thuen, F. (2004).
Nå skal voldelige menn stanses.
Kronikk, Bergens Tidende, 19. mars.

Thuen, F. (2004).
Trenger vi å gå på kurs for å leve sammen?
Kronikk, Bergens Tidende, 6. januar.

Thuen, F. (2003).
Samlivskurs hjelper.
Kronikk, Dagbladet, 21. desember.

Thuen, F. (2003).
Sjalusiens to ansikter.
Kronikk, Bergens Tidende, 16. jaunar.

Øygard L. & Thuen F. & Solvang, P. (2000).
An evaluation of divorce support groups.
A qualitative approach.
Journal of Divorce and Remarriage, 32, 149-164.

Thuen F. & Eikeland O.J. (1998).
Social support among males and females after marital disruption.
Psychology, Health & Medicine, 3, 315-326.

Rapporter:

Mortensen, Ø. & Thuen, F. (2007).
Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs.
Rapport til Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Hemil-rapport nr. 1/07.

Mortensen, Ø. & Thuen, F. (2005).
Småbarnsforeldre og samlivskurs.
Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen. Rapport til Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Hemil-rapport nr. 6/05.

Smørdal, M.O. & Thuen, F. (2004).
Langt igjen til løsning.
Erfaringer med konfliktfylte meklinger etter ekteskapsloven og barneloven.
Rapport til Barne- og Familiedepartementet. Oslo: BFD. Hemil-rapport nr. 1/04

Thuen F. (1997).
Livet etter skilsmissen.
Psykologiske reaksjoner på samlivsbrudd.
Rapport nr 1-97. Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Kronikker:

Thuen F. (1997).
Hvor ble det av psykiatrien?
Kronikk, VG, 15. september.

Thuen F. (1997).
Når ekteskapet ryker.
Kronikk, Næringslivets Ukeavis,
nr. 10.

Thuen F. (1997).
Samlivsbrudd.
En utfordring for fagbevegelsen?
Kronikk,
LO-aktuelt, nr. 2.

Thuen F. (1997).
Ny barnelov og samlivsbrudd.
Kronikk, Dagbladet, 20.
desember.

Thuen F. (1996).
Helseskadelige samlivsbrudd.
Kronikk, Adresseavisen, 2.
april, Bergens Tidende, 18. juli.

Thuen F. (1996).
Samlivsbrudd og næringsliv.
Kronikk, VG, 18. november.

Thuen F. (1995).
Evig konflikt - eller skilsmisse.
Kronikk, Dagbladet, 4. desember

Thuen F. (2002).
Sykelig sjalusi.

Thuen F. (1997).
Hvor ble det av psykiatrien?
Kronikk, Psykisk Helse no.4.

Thuen F. (2002).
Ekteskapskonflikter og barn.
Kronikk i Bergens Tidende, 16. november.

Thuen F. (2002).
Familieterapi – nytter det egentlig?
Kronikk, Dagbladet, 17. november.

Thuen F. (2002).
Når et barn hater sin mor eller far.
Kronikk, Bergens Tidende, 2. august,
Dagbladet, 28. september.

Thuen F. (2002).
Ikke lett å være stefamilie.
Kronikk, Bergens Tidende, 17. juli,
Dagbladet, 27. juli.

Thuen F. (2002).
Krevende foreldrerolle.
Kronikk, Bergens Tidende, 23. mars.

Thuen F. (2002).
Påsken - en tid for familien.
Kronikk, Dagbladet, 24. mars

Thuen F. (2002).
Olympisk parlek.
Kronikk, Bergens Tidende, 14.
februar, VG, 18. mars.

Thuen F. (2001).
Barn og samlivsbrudd (1).
Kronikk, Bergens Tidende, 12. juli.
Kronikk, Adresseavisen
11. juni, Bergens Tidende, 31. august.

Psykolog, professor, forfatter og formidler.