Frode Thuen   |   E-mail: Frode.Thuen@hib.no   |   Domain: www.frodethuen.com

Terapi og rådgivning

Terapi og rådgivning

Hvem kan søke hjelp – og for hvilke problemer?
Frode Thuens kliniske virksomhet er rettet mot samlivsproblemer, hvor han hovedsakelig jobber med par. Individuelle konsultasjoner er likevel aktuelt i flere sammenhenger: For eksempel når bare en av partene ønsker hjelp. Noen ganger er det også slik at den som søker hjelp ikke ønsker å ha partneren sin med – blant annet i forbindelse med utroskap som den andre part ikke kjenner til, eller at en ønsker hjelp til å komme ut av et voldelig parforhold. En annen situasjon er at man starter i parterapi, men oppdager etter hvert at det er mer hensiktsmessig at den ene parten fortsetter alene. Det kan også være aktuelt å veksle mellom individuelle konsultasjoner for en av partene - eller eventuelt begge, og med parsamtaler.
Noen søker også individuell hjelp i etterkant av et samlivsbrudd – enten for å takle sine følelsesmessige problemer eller for å få hjelp i forbindelse med barna og eventuelle barnefordelingssaker. En siste kategori er de som er single, men som ønsker hjelp til å komme inn i et parforhold.

Startside  |  Biografi  |  Publikasjoner  |  Foredrag/kurs  |  Terapi og rådgivning  |  Kontakt
Praktiske og økonomiske spørsmål
Frode Thuen holder til i lokaler på St. Jakobplasss 9, i andre etasje. Dette er i sentrum, like bak Bergen legevakt. Han har ikke avtale om refusjon. Klientene må derfor dekke konsultasjonene selv. En trenger ikke henvisning fra lege.    

Hvilke type hjelp kan man få – og under hvilke betingelser?
Konsultasjonene har ulikt preg, avhengig av hva som er problemstillingene og hva man ønsker hjelp til. Noen ganger har klientene mest av alt behov for konkret rådgivning, hvor det ofte er nok med en eller to timer. I andre tilfeller er det behov for mer inngående terapi som kan strekke seg over 20-30 timer eller mer. De fleste konsultasjonene foregår over 4 til 10 timer. I starten er det ofte hensiktsmessig med en time per uke, men etter hvert blir det som regel lengre avstand mellom konsultasjonene, for eksempel hver tredje eller fjerde uke. Hver konsultasjon varer 50-55 minutter. Noen ganger er det aktuelt med dobbeltimer. Det gjelder særlig i de tilfellene hvor klientene kommer tilreisende fra andre steder av landet. I slike tilfeller foregår konsultasjonene ofte i løpet av en helg.

Teoretisk og metodisk tilnærming
De fleste konsultasjon dreier seg om å prøve å endre den enkeltes tanker, følelser og reaksjoner, og parets kommunikasjon og samspill. Den teoretiske og metodiske tilnærmingen er basert på prinsipper fra emosjonsfokusert parterapi og kognitiv parterapi. Begge deler er i utgangspunktet utviklet for individuell behandling, men har etter hvert fått økende anvendelse og dokumentasjon i møte med par og parproblemer. Felles for begge disse tilnærmingene er at en forutsetter at tanker, følelser og reaksjoner henger nært sammen, og kommunikasjons- og samhandlingsproblemer handler om alle disse aspektene. I den emosjonsfokuserte tilnærmingene er det klientens grunnleggende følelser som vektlegges, mens det innen den kognitive tilnærmingen i større grad fokuseres på tankene. Uansett prøver en gjennom terapien å trenge bak og under de observere reaksjonsmåtene og samhandlingsmønstrene. Og oppnå endringer på et mest mulig grunnleggende nivå.

Psykolog, professor, forfatter og formidler.