Frode Thuen   |   E-mail: Frode.Thuen@hib.no   |   Domain: www.frodethuen.com

 

Kontakt

For forespørsler om konsultasjon (terapi/rådgivning), vennligst fyll ut.

Startside  |  Biografi  |  Publikasjoner  |  Foredrag/kurs  |  Terapi og rådgivning  |  Kontakt

En kan også rette spørsmål til Frode Thuen på mail via hans spalte i A-Magasinet.
Bruk da Frode.Thuen@aftenposten.no . Bare de spørsmålene som blir brukt i spalten, blir besvart.

Forespørsler om foredrag/kurs og fra media, kan rettes til: Frode.Thuen@hib.no

Psykolog, professor, forfatter og formidler.
Navn
Adresse
Telefon
Mobil
Faks
E-post
Melding