Velkommen til Frode Thuen

─ Psykolog, professor, forfatter og formidler ─

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner fra de senere årene.

Les mer ...

Terapi og rådgivning

Hvem kan søke hjelp, og for hvilke problemer?  ─ Hvilke type hjelp kan man få, og under hvilke betingelser?  ─  Teoretisk og metodisk tilnærming  ─ Praktiske og økonomiske spørsmål

Les mer ...

Samlivsspalte | A-magasinet

Trykk på ikonet for å åpne lenke

Biografi: Frode Thuen

Om oss (mal)

Frode Thuen er født i 1961 og utdannet psykolog. Siden 2008 har han vært ansatt som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, med sosiale relasjoner i familien og arbeidsliv som sentrale interesseområder.

Han har også en deltidspraksis som psykolog og parterapeut ved Fana psykoterapisenter. Denne har han hatt siden slutten av 1990-tallet. Siden 2006 har han i tillegg hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet, et helgebilag til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen.

Tidligere har han vært ansatt som professor og direktør ved Hemil-senteret ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og professor ved Nordiska Hälsovårdhögskolan i Gøteborg. Han har dessuten hatt bistillinger knyttet til henholdsvis Norges forskningsråd som forskningsleder for Program for Mental Helse, som spesialpsykolog ved Samlivssenteret ved Modum Bad, og spesialpsykolog ved Center for familieudvikling i København.

Som fagbokforfatter har han til nå utgitt seks bøker, blant annet «Utro. Om kjærlighetens bakgater» (2006), «Kunsten å være voksen» (2011) og Harde fakta om livet, døden og kjærligheten» (2018). Han har også bidratt med kapitler til en rekke andre bokutgivelser, blant annet til «Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer (2000), «I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv» (2006), «Krevende livserfaringer og psykisk helse» (2016), «Håndbok i parterapi» (2017) og «Helsens sosiale røtter» (2019).

Han har også vært faglig ansvarlig for fire populærvitenskapelige TV-serier i NRK: «Vårt indre liv» (1999), «Barndommens rike» (2004), «Vendepunkt» (2006) og «Vendepunkt 2» (2009). Han har i tillegg deltatt som fagperson i flere andre TV-produksjoner, og har ellers vært intervjuet i ulike TV- og radiokanaler, aviser og magasiner flere hundre ganger.

Som foredragsholder og formidler har han de senere årene hatt et utstrakt samarbeid med musikere, dansere og skuespillere, med forestillinger på ulike kulturscener, blant annet i Kulturkirken Jakob og på Sentrum Scene i Oslo, samt Den Nasjonale Scene og Ole Bull Scene i Bergen.

I samarbeid med parterapeut og skribent Bjørk Matheasdatter, er han for øvrig ansvarlig for Relasjonsskolen.no som blant annet tilbyr parkurset «Livet sammen».

Mine nyeste bøker

Hva er det jeg føler?

John M. Gottman og Frode Thuen

Det finnes én foreldreaktivitet som har enorm betydning for hvor ditt barn ender opp i livet - yrkesmessig, akademisk, sosialt og emosjonelt 

Harde fakta: Om livet, døden og kjærligheten

Frode Thuen og Bent Sofus Tranøy

Psykologisk teori og forskning kan gi innsikt i noen av livsutfordringene man ofte står overfor midtveis i livet. Ikke minst knyttet til samliv og sorg, men også til det å leve et godt og meningsfullt liv.

Kunsten å være voksen

Frode Thuen

Hva vil det si å være voksen i ungdommelighetens tidsalder? Frode Thuen tar for seg voksenlivet og vårt forhold til våre nærmeste.

Foredrag/kurs

Frode Thuen driver omfattende foredrags- og kursvirksomhet, hovedsakelig om familie- og samlivsspørsmål og om hvordan arbeid og hjem griper inn i hverandre. Innen disse områdene er han opptatt av årsakesforhold, risiko- og beskyttende faktorer, forebyggende tiltak og behandling/terapi (på individuelt nivå) og organisatoriske og samfunnsmessige tiltak.

Noen tilbakevendende tema:

Endring og omstilling:

Les mer ...

Hvordan takle høyt arbeidspress:

Les mer ...

Kunsten å være foreldre til tenåringer:

Les mer ...

Moderne samliv og familieliv i individualitetens tidsalder:

Les mer ...

“All you need is love…”

Les mer ...

Kjærlighet og kommunikasjon:

Les mer ...

Barn, oppvekst og foreldreskap:

Les mer ...

Nye familieetableringer:

Les mer ...

To liv på en gang – om å takle krysspresset mellom arbeid og hjem:

Les mer ...

Utroskap som utfordring for parforholdet:

Les mer ...

Kliniske utfordringer i arbeid med par etter utroskap:

Les mer ...

Emosjonfokusert klinisk arbeid med par:

Les mer ...

Noen nyttige lenker

famlab.no
famlab.no

famlab.no

Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Kildehuset
Kildehuset

Kildehuset

Foreldrekompetanse
Foreldrekompetanse

Foreldrekompetanse

Norsk Psykologforening
Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening

Kontakt meg

913 11 183
Fana Psykoterapisenter, Østre nesttunvei 10, 5221 NESTTUN
Orgnr 982 305 098